Founder Members

 • Dr. OP Agrawal
 • MR. ARUN BHARAT RAM
 • MS. TARA BHATTACHARJEE
 • MR. LOKESH CHANDRA
 • BRIG. K. P. SINGH DEO
 • DR. SARYU DOSHI
 • DR. RADHIKA HERZBERGER
 • MR. O P JAIN
 • DR. YAMINI KRISHNAMURTI
 • MS. BILKEES I LATIF
 • MR. S K MISRA
 • MR. JAGDISH MITTAL
 • MS. CAMELLIA PANJABI
 • MR. NAVEEN PATNAIK
 • MR. GIRA SARABHAI
 • MR. RAJEEV SETHI
 • MS. ASHA VASANT SHETH
 • MR. H.H. MAHARAJA GAJ SINGH
 • DR. KARAN SINGH
 • MS MALVIKA SINGH
 • MS. PREMA SRINIVASAN
 • MS. LOTIKA VARADARAJAN
 • MR. VIVEK BHARAT RAM
 • MR. HANS RAJ BHARDWAJ
 • MS. BIMLA NANDA BISSEL
 • MR. ROMESH CHOPRA
 • MR. SODHSAL SINGH DEV DHRANGADHARA
 • MR. CYRUS J. GUZDER
 • MR. MUKARRAM JAH
 • MR. KRISHEN KHANNA
 • MRS. HEMINDER KUMARI
 • MR. A.G. KRISHNA MENON
 • SHRI AMAN NATH
 • MR. A. PARTHASARATHI
 • MR. AROON PURIE
 • MR. SUHRID SARABHAI
 • MR. RAM SHARMA
 • MR. ARUN SINGH
 • CAPT. AMARINDER SINGH
 • MR. VIRBHADRA SINGH
 • MR. MARTAND SINGH
 • DR. M. S. SWAMINATHAN
 • DR. KAPILA VATSYAYAN
 • M.S. UNIVERSITY OF BARODA